ประวัติ เด็กผี

ประวัติ
 
ผมชื่อ นาย กิตติ ชัยยะ
จบ ป.6จาก โรงเรียนวัดสิจันทรนิมิตร
จบ ม.6 จากโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
ปัจจุบัน เรียนอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปี3 เรียน ค.บ 5ปี สาขาคณิตศาสตร์
รหัส นักศึกษา 52115200143
เกิดวันที่ 30เมษายน พ.ศ.2533
สัญชาติ ไทย, เชื้อชาติ ไทย
สูง=174 เซนติเมตร น้ำหนัก=60 กิโลกรัม
อาศัยอยู่กับ แม่,ยาย
สุขภาพ ดีมาก
นิสัย เป็นคนที่ยิ้มง่ายตลกเป็นบ่างครั้ง เอาการเอางาน หนัก เอา เบา สู้โวย้
โทร                  0859611442